Kako vzpostaviti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem?

Infografika: Anja Krajnc, Miha Mihaljčič, Hana Weis in Viktorija Perenič

Za doseganje zadovoljstva na vseh pomembnih področjih življenja, mora posameznik vzpostaviti ravnovesje med delovnimi obveznostmi in obveznostmi zasebnega življenja. Vzpostavljeno ravnovesje ima več pozitivnih učinkov, prav tako pa ima neravnovesje negativne. Ti učinki so opisani na infografiki, poleg njih so predstavljeni tudi praktični nasveti, ki bodo staršem pomagali pri odklapljanju od dela, organizaciji obveznosti in časa tako, da bodo uspeli opraviti vse obveznosti in pri tem imeli še čas zase in družino.

Avtorji prosijo, da jim svoje mnenje o infografiki sporočite preko povezave: https://www.1ka.si/a/271738. Reševanje ankete vam bo vzelo manj kot 1 minuto.