Organizacijska transakcijska analiza

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in teorija komunikacije, ki jo je utemeljil ameriški psihiater Eric Berne, konec petdesetih let dvajsetega stoletja. Prvotno je bila uporabljena kot psihoterapevtska tehnika v skupinskih terapijah, kasneje pa se je razširila tudi na druga področja dela z ljudmi. Osnovna predpostavka transakcijske analize je, da lahko neproduktivne vzorce, ki smo jih pridobili z izkušnjami v otroštvu, prestrukturiramo in oblikujemo v bolj produktivne.

Njene koncepte lahko apliciramo na področje organizacijskega delovanja. Uporabni so predvsem z vidika načrtovanja organizacijskih sprememb in razvoja. Pristopi transakcijske analize nam lahko pomagajo pri razumevanju in načrtovanju sprememb na področju skrbi za stranke, reševanja konfliktov, gradnje tima, vodenja in organizacijske kulture. Vsi omenjeni koncepti so predstavljeni v seminarski nalogi avtorice Sare Marn, ki jo je oblikovala pri predmetu Psihološka diagnostika in ukrepi v delovnem okolju.

Katera so tista ego stanja, ki so učinkovita za naše vsakodnevne interakcije z drugimi? Katera ego stanja na medosebne odnose vplivajo negativno? Kako prepoznamo ego stanje druge osebe? Katera ego stanja uporabljajo uspešni vodje in katera podrejeni? Kako lahko predpostavke TA apliciramo na področje reševanja konfliktov? Katere vrste transakcij poznamo in kako se kažejo v organizacijah? Kako lahko koncept življenjska zgodba ter življenjske pozicije apliciramo na področje organizacije? Ali lahko govorimo o življenjski poziciji organizacije? Kaj so psihološke igre in katere so najbolj pogoste znotraj organizacije? Kako lahko spoznanja TA apliciramo na področje gradnje tima in treninga?

Odgovore na ta vprašanja s primeri ter razmišljanje avtorice o predstavljeni temi si lahko preberete v seminarski nalogi z naslovom Organizacijska transakcijska analiza.

Tina Zakrajšek