Delo od doma je lahko fajn. Zelo fajn. Zaradi prednosti, ki jih prinaša (npr. prihranek časa pri vožnji, možnost fleksibilnejšega urnika), velikokrat govorimo, da si ga želimo. V nekaterih podjetjih je že nekaj časa stalna ali vsaj občasna praksa. Veliko podjetij pa se z delom od doma premierno (in prisilno) srečuje v trenutni situaciji. Tudi sam zaradi narave (prostovoljnega) dela, ki ga opravljam v zadnjih letih, veliko nalog opravim doma. Pravzaprav kar večino…