Eva Boštjančič

Eva je docentka in vodja Katedre za psihologijo dela in organizacije na ljubljanskem Oddelku za psihologijo. Rada komunicira, dela s študenti, predava, vodi delavnice ter nenehno išče nova področja znanstvenega raziskovanja. Najbolj jo privlači področje vodenja, v zadnjem času tudi pozitivni vidiki organizacijskega dela. Je goreča zagovornica etičnega in moralno odgovornega ravnanja, tako na področju dela z ljudmi, kot pri sprejemanju poslovnih odločitev.