Elena Skok

Elena, univ. dipl. psih., upokojenka Telekoma Slovenije, d. d., je celotno kariero delala na področju kadrovanja in razvoja kadrov. Pomembnejši projekti: mednarodna izmenjava mlajših vodij in strokovnjakov, sistem letnih ocenjevalnih in razvojnih pogovorov, nagrajevanje delovne uspešnosti, sistem spodbujanja inovativnosti, svetovanje in usposabljanje vodij in drugih zaposlenih, sodelovanje pri postavitvi in izboljšavi informacijskih sistemov v zvezi s kadri.