Bloger/vloger kot poklic

Dandanes predstavljata vloganje in bloganje zelo popularen način, kako javnosti približati lastno mnenje na aktualne dogodke in družbene fenomene. Blog definiramo kot obliko dnevnika, ki se ves čas posodablja in ponuja komentar na določeno tematiko, medtem ko je vlog komentar, podan v obliki videoposnetka.

Avtorji v svoji seminarski nalogi natančno predstavljajo osnovne karakteristike novodobne zaposlitvene oblike poklicnega vlogerja oz. blogerja. V vzorec je bilo vključenih 14 slovenskih vlogerjev in blogerjev, s katerimi so bili izvedeni strukturirani intervjuji.

Ugotovili so, da se intervjuvani blogerji/vlogerji ukvarjajo z različnimi področji interesa, večina z vsaj dvema. Najpogostejši sta področji lepote in potovanja, sledi jima področje kuhanja, nato šport in zabava, sledijo jim pa še področja starševstva, glasbe in avtomobilizma. V povprečju naši blogerji/vlogerji za en končni izdelek porabijo približno 24 ur. Zaslužek pridobljen z bloganjem/vloganjem našim udeležencem pogosteje nudi dodaten zaslužek kot glavni vir dohodka, eden pa celo s tem ne služi. Blogerji/vlogerji iz našega vzorca so po večini samozaposleni, samostojni podjetniki, zaposleni za določen oz. nedoločen čas.

Pri večini je razvidno, da njihova motivacija izvira iz veselja in interesa po tem delu. To počnejo, ker uživajo v ustvarjalnosti, nastopanju, izražanju svojega mnenja, vplivanju na druge ljudi ter deljenju svojih izkušenj. Intervjuvanci v povprečju poročajo o srednje močnem doživljanju stresa, ki jim ga povzroča predvsem usklajevanje bloganja/vloganja in zasebnega življenja ter usklajevanje druge službe z bloganjem/vloganjem. Udeleženci v povprečju zaznavajo, da jim delo srednje močno posega v zasebno življenje, kar se najbolj pozna v tem, da so izpostavljeni prepoznavnosti v javnosti.

Več o narejeni raziskavi o vlogerjih in blogerjih si lahko preberete na povezavi: