Dober vodja ni le dober manager, ampak zna tudi ravnati z ljudmi – Intervju z Milanom Šajnom

Pišeta: Mojca Bratuž in Lara Dojer

Namen intervjuja je bil ugotoviti, kakšne kompetence in sposobnosti mora imeti vodja velike organizacije, da lahko svoje delo opravlja uspešno in učinkovito.

Za intervju z gospodom Milanom Šajnom sva se odločili, ker že vrsto let dela kot vodja v različnih podjetjih in je skozi vsa leta pridobil veliko izkušenj, ki jih potrebuje dober vodja za uspešno poslovanje podjetja.

Milan Šajn

Kakšne karakterne lastnosti mora po vašem mnenju imeti sodoben uspešen vodja?

V prvi vrsti mora imeti sodoben uspešen vodja veliko strokovnih znanj, sposobnost empatije do ljudi, izkušnje s področja vodenja in sposobnost sprejemanja odločitev. Vodja mora biti dober komunikator ter mora znati dobro organizirati in izkoriščati time. Pomembno vlogo pa ima tudi izoblikovana poslovna kultura in vrednote, s poudarkom na poštenosti, profesionalnosti, delavnosti, lojalnosti, stabilnosti v delovnem okolju in realizaciji delovnih nalog.

Po čem se prepozna uspešnega vodjo, ki dobro vodi organizacijo?

Uspešnega vodjo se prepozna po rezultatih, ki jih dosega organizacija. Uspeh organizacije ni merljiv le z zunanjimi rezultati v obliki financ, ampak je predvsem  pomemben ugled organizacije in njena poslovna kultura.

Opišite nam težko, stresno preizkušnjo, ki ste jo doživeli na delovnem mestu. Ste v njen videli kaj pozitivnega? Kaj ste se naučili? Se je zaradi tega spremenil vaš način vodenja?

Kot vodja moraš vedeti, kdaj zaustaviti delovanje podjetja in organizacijske enote ter odpustiti ljudi. Bil sem v situaciji, ko sem moral odpustiti okoli dvajset ljudi. Znašel sem se v težki situaciji, a kljub temu sem iz nje želel izluščiti nekaj pozitivnega. Naučiš se, da je tudi neuspeh del poslovnega življenja, objektivno moraš analizirati stvari, da v prihodnosti omiliš ali celo preprečiš takšne situacije. Ukrepati moraš pravočasno, da do tega sploh ne pride. Zaradi tega se je spremenil tudi moj način vodenja, postal sem bolj previden.

Kako pripravljate na spremembe svoje sodelavce? So jih pripravljeni sprejeti ali jih zavračajo?

Pri nas imamo sistemsko urejeno komuniciranje. Mesečno izide interni oglasnik, v katerem so zapisane najpomembnejše novice, ki se dogajajo v organizaciji. Šestkrat letno izide tudi interno glasilo. Vsakodnevno komuniciranje poteka preko elektronske pošte ali pa se novice obesijo na oglasno desko. Kolegiji informirajo ožje vodstvo, vodstvo prenese informacije na svoje podrejene, ti pa nato informacije prenesejo na preostale zaposlene. Socialni partnerji organizacije sestavljajo svet delavcev in sindikat, ki pri pretoku informacij sodelujejo z upravo organizacije.

Velike organizacije so toge, procesi sprememb so daljši kot v manjših organizacijah. Ovire predstavljajo geografska razprostrtost in to, da je organizacija v državni lasti, saj je zaradi zakonodaje onemogočeno prožno poslovanje. Spremembe se torej izvajajo, vendar počasi. Reorganizacija je bila speljana lansko leto, trajala je šest mesecev, saj zajema postopke, ki morajo biti konkretno speljani. Za to je potrebno tudi mnenje socialnih partnerjev. Bila je uspešna. Prišlo je sicer do treh tožb, ki pa so bile s strani tožnikov izgubljene.

Ali opravljate letne pogovore s sodelavci? Kako poteka priprava nanje?

Da. V družbi imamo izdelan sistem, v katerem so predpisan načini, oblike in vsebine letnega pogovora s sodelavci. Pred izvedbo tega potekajo izobraževanja na to temo in priprave.

Kako bi ocenili svoje delo? Ste zadovoljni z njim? Bi kaj spremenili? Kaj vas motivira pri delu?

Svoje delo opravljam dobro, strokovno, svoje sposobnosti sem razvijal skozi dolgoletne izkušnje. Dober vodja se mora poistovetiti cilji družbe. Motivira me doseganje ciljev, seveda tudi plača. Znajdem se v velikih podjetjih in v njihovem okolju, saj se že celo življenje delujem v takih okiljih.

Kako motivirate svoje zaposlene?

Sodelavci so v prvi vrsti motivirani s plačo in delovno stimulacijo. S svojim trdim delom in izkušnjami sem zaposlenim v vzgled. Omogočen jim je potrebni osebni razvoj v obliki strokovnih izobraževanj in drugih usposabljanj, saj so izobraževanja naložba v prihodnost. Zaposlenim je potrebno predstaviti prednosti, ki jih imajo, ker so zaposleni v tej družbi (uspešno poslovanje, korekten odnos do zaposlenih). Zaposleni so motivirani z različnimi spodbudami, ki se razlikujejo od posameznika do posameznika. Pohvala ne vpliva na vse enako, nekoga moraš pohvaliti, nekoga ne smeš,  za enak učinek.

Ali ločujete poslovno in zasebno življenje?

Težko, se pa trudim. Zaradi elektronskih pripomočkov kot sta telefon in računalnik sem dejansko 24 ur na dan v službi. Ko pridem domov, se trudim čim bolj odklopiti od službenih obveznosti, vendar mi to ne uspeva vedno. Odvisno je od karakterja posameznika. Družina je bila za marsikaj prikrajšana. Če nimaš podpore doma, si težko uspešen v poslovnem svetu.

Več o psihologiji dela v javni upravi si lahko preberete v Praktikumu.

_________________________________________________________________________________________________
Mojca Bratuž

Mojca Bratuž je zelo komunikativna in nekonfliktna oseba, ki se zna prilagajati. Ima socialni čut, v prihodnosti si želi delati z ljudmi v stiski in jim pomagati. V prostem času se rada ukvarja s športom in preživlja čas s svojo nečakinjo, saj ima zelo rada otroke. Mojca je simpatična in dinamična punca, ki ji nikoli ne zmanjka dobre volje in energije.

Lara Dojer

Laro Dojer zanima predvsem področje ravnanja z ljudmi, razvoja zaposlenih ter psihologija dela. Ima komunikacijske spretnosti, sposobnost hitrega dojemanja bistva, poslušanja in učinkovitega organiziranja dela. Svoj prosti čas najraje preživlja v naravi, saj pravi, da se tam najlažje sprosti in napolni baterije za nadaljnje delo.