Človek, delo in organizacija: pregled psiholoških področij in perspektiv

Avtorji Boštjan Bajec, Eva Boštjančič in Sara Tement v monografiji prepletajo teorijo s prakso – bralec lahko v vsakem izmed devetih poglavij sledi sistematičnemu pregledu, od pomembnih zgodovinskih mejnikov nastanka in razvoja psihologije dela do pregleda motivacijskih teorij, teorij vodenja pa vse do procesov iskanja in izbora kadrov, ocenjevanja uspešnosti ter mejnih in hkrati komplementarnih področij, ki si s psihologijo dela v teoriji in praksi delijo osnovne pojme, pristope, metode.

Za monografijo boste zainteresirani psihologi, ki delujete na področju psihologije dela in organizacije, kadrovski in upravni delavci, organizatorji, vodilno osebje v podjetjih in državni upravi in seveda študenti z vseh teh področij. Prav bo prišla tudi vsem, ki vas zanimajo različna, z delom povezana, psihološka vprašanja.

Ste med zainteresiranimi?

Na linku si preberite recenzijo knjigehttp://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/7350/7087

knjigaletak