Pristopi uvajanja sprememb v organizacijah

Razvoj organizacije je pomembno področje upravljanja s človeškimi viri. Klasično definicijo pojma je podal Richard Beckhard: organizacijski razvoj so načrtovani posegi v organizacijske procese, ki zajemajo celotno organizacijo. Razvoj upravlja vodstvo z namenom povečevanja učinkovitosti organizacije. Več o tej temi si lahko preberete tukaj.