Ekspertnost: nov pristop pri upravljanju s človeškimi viri

Na Brdu pri Kranju smo na 3rd International Conference on Management and Organization: KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL LEARNING, ki ga organizira The Slovene Academy of Management, predstavili izsledke raziskave, zbrane med letoma 2013/2014 na slovenski populaciji.

Namen tega prispevka je bil empirično razjasniti konstrukt ekspertnost in poudariti njegov pomen za organizacijsko upravljanje s človeškimi viri. Avtorji smo prevedli in prilagodili dva različna vprašalnika in ju aplicirali na slovenskem vzorcu (N = 154, 23–64 let); Vprašalnik ekspertnosti, samo-ocenjevalni vprašalnik (α = ,83), katerega je v svoji raziskavi uporabil Mieg (2009), in Lestvica splošne mere ekspertnosti (α = ,89), ki sta ga sestavila Germain in Tejeda (2012). Slednjega je izpolnil sodelavec tistega, ki je izpolnil samo-ocenjevalni vprašalnik, in ocenil, kakšen ekspert je njegov kolega.

V raziskavi so tako sodelovali pari sodelavcev, ki so se med seboj dobro poznali. S faktorsko analizo smo preverili strukturo ekspertnosti in potrdili Miegove rezultate: ekspertnost je sestavljena iz dveh faktorjev, in sicer odličnosti, ki je določena s številom let v praksi, s tem, da posameznik sodi med vrhnjih 10 % ljudi znotraj neke domene, ter s tem, ko nekoga označimo s ‘starim mačkom’ na svojem področju dela; in profesionalnost, ki se kaže kot profesionalna zavzetost in vlaganje truda pri delu. Do določene mere smo potrdili tudi objektivno in subjektivno ekspertnost kot sta ekspertnost definirala Germain in Tejeda. Z uporabo obeh vprašalnikov smo uspeli pridobiti širok nabor informacij, s katerimi lahko definiramo ključne kompetence, z delom povezane lastnosti in osebnostne lastnosti, ki so ključne za razvoj ekspertnosti. Poudarili smo pomembnost prepoznave ekspertov in podali nekaj praktičnih implikacij, zakaj in kako lahko organizacija upravlja svoje človeške vire ter tako prek razvoja profesionalnosti zaposlenih spodbudi organizacijski uspeh.

Celoten članek si lahko preberete tukaj (v angleščini).
Ogledate si lahko tudi utrinke s konference (v angleščini).

Citiranje:
Boštjančič, E., Bračič, M. in Ivančič, N. (2014, junij). Expertise, a new approach in human resource management. V: A. S. Sitar, D. Aleksić, J. Kovač, D. Peljhan in R. Rozman (Ur.), Knowledge Management and Organisational Learning. Prispevek, predstavljen na 3rd International Conference on Management and Organisation, Brdo pri Kranju (str. 131–150). Ljubljana: The Slovenian Academy of Management.