Dvojna kariera v športu

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Kim Majoranc, Katja Mesarič, Eva Mišmaš, Aja Knific Košir, Nuša Škaler in Maruša Gorjanc so posnele kratek film z naslovom Dvojna kariera v športu. Posebna zahvala pa gre tudi Tjašu Debeljaku za branje besedila.

Nekateri športniki se ob športni karieri še izobražujejo oziroma hodijo v službo, kar jim predstavlja velik izziv, zahteva visoko motivacijo in veliko usklajevanja. Tako dopolnjevanje športa in dela imenujemo dvojna kariera v športu. V kratkem filmu predstavimo kaj sploh so dvojne kariere v športu, kateri dejavniki vplivajo na odločitev za dvojno kariero, kakšne so prednosti in slabosti dvojne kariere ter kako pomagati športniku, ki se odloči za takšno usklajevanje športa in službe.

Vabljeni k ogledu!