Priprava zaposlenega na zaključek kariere

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Mirzeta Dorić, Manja Kuzma in Teja Štefančič so posnele kratek film z naslovom Priprava zaposlenega na zaključek kariere. Posebna zahvala pa gre tudi Jožetu Ramovšu (Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje).

Delo zadovoljuje potrebe posameznike, saj se ob delu oblikujeta naše samospoštovanje in identiteta, z njim pa pridobimo tudi ugled in status v družbi, omogoča pa nam redne socialne stike. Ob upokojitvi se spremeni način posameznikovega vsakdana, zato je pomembno, da se delodajalec in zaposleni posvetijo zaključku kariere posameznika že pred upokojitvijo, da bo prehod v dobo upokojitve čim manj stresen.

Vabljeni k ogledu!