Kako napisati učinkovit življenjepis

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Polona Črnigoj, Jasna Lalič, Eva Markošek, Lana Gojić, Barbara Roškar in Lea Trunk so posnele kratek film z naslovom Kako napisati učinkovit življenjepis. V njem predstavljajo na kaj velja biti pozoren ob pisanju učinkovitega življenjepisa. Dobro napisan in oblikovan življenjepis je namreč pomemben vidik, na katerega je delodajalec pozoren, ko izmed prijavljenih kandidatov izbere tiste, ki jih bo povabil na razgovor. V videu lahko izveste, kako se z življenjepisom čim bolj učinkovito predstaviti delodajalcu.

Vabljeni k ogledu!