Zakaj uporabiti team building?

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Blažka Plahutnik Baloh, Hana Zega, Marjeta Žagar, Mia Gregorič, Domen Rupar in Mateja Zaman so posneli kratek film z naslovom Zakaj uporabiti team building?

V filmu preko glavnega lika, ki je lastnica uspešnega podjetja, predstavljajo koncept team buildinga, kako pripomore k izboljšanju odnosov, sodelovanju, doseganju ciljev in komunikaciji zaposlenih v podjetjih. Skozi film se gledalec seznani s tem, kaj team building je in kakšna je razlika med teamom in skupino. Gledalcem predstavijo možnosti in oblike izvajanja team buildinga v Sloveniji in pozitivne učinke team buildinga za posameznike ter za skupine, ki v organizacijah pripomorejo k boljšim dosežkom.

Vabljeni k ogledu!