Delo na daljavo

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Nikola Komes, Ana Munda, Svetlana Votiakova, Sonja Brcar, Nina Golobič, Nina Gulin in Nina Lepoša so posnele kratek film z naslovom Delo na daljavo.

V filmu boste izvedeli, kaj je delo na daljavo, kako je razširjeno v Sloveniji in drugod po svetu, kdo so primerni kandidati za delo na daljavo in kakšne prednosti ter pomanjkljivosti delo na daljavo prinaša za delavce in delodajalce.

Vabljeni k ogledu!