Kje zasidrati svojo kariero?

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Tjaša Furlan, Suzana Makarič, Špela Kresnik, Anja Ferjančič in Urša Šega so posnele kratek film z naslovom Kje zasidrati svojo kariero? Posebna zahvala gre Eneju Boletu za branje besedila.

V filmu so izpostavili glavne značilnosti osmih kariernih sider, ki jih je oblikoval Edgar H. Schein in predstavili katera karierna sidra so najbolj značilna za nekatere posamezne poklice v Sloveniji. Pri vprašanju “Kje zasidrati svojo kariero?” vam lahko pomaga prav razumevanje kariernega sidra (lahko jih imate izraženih tudi več), ki je značilen za vas.

Vabljeni k ogledu!