Sodobna kariera in pripadnost poklicu

Kariera v svojem tradicionalnem pomenu označuje poklicno napredovanje; uporaba pa se omejuje na poklice, pri katerih je možno napredovati po formalno hierarhični lestvici. V sodobnem pomenu pa se pojem kariere nanaša na zaporedje delovnih izkušenj katerekoli osebe. Več o tej temi si lahko preberete v diplomskem delu Nuše Ferjančič.