Pomen osebnostnih lastnosti, vrednot in kariernih sider pri načrtovanju kariere invalidov

Invalidi so ena izmed ranljivih skupin, ki se težje uveljavijo na trgu delovne sile, zato je za njihovo zaposlitev, ohranitev le-te in napredovanje v poklicni karieri posebnega pomena pravilno načrtovanje njihove poklicne poti. Več o tej temi si lahko preberete v magistrski nalogi Valentine Brecelj.