Kako biti učinkovit in iznajdljiv vodja

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič raziskovali področje učinkovitega in uspešnega dela oz. vedenja v javni upravi ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). V predstavitev so poleg uvodnega teoretičnega dela vključili tudi razne povezave do lastnih in tujih video posnetkov ter rezultate lastnih krajših eksploratornih raziskav o obravnavani temi. Ob koncu so podali predloge za še učinkovitejše in bolj uspešno delo v organizacijah javne uprave.

Učinkovit vodja zna graditi medosebne odnose, je prijazen, odkrit in neposreden, vljuden, potrpežljiv, ustvarja pozitivne situacije in sledi etičnim načelom. Kakšen je še učinkovit in iznajdljiv vodja si oglejte v tem prispevku.