Povezava med učinkovitim vodenjem in ugodno organizacijsko klimo v javni upravi

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič raziskovali področje učinkovitega in uspešnega dela oz. vedenja v javni upravi ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). V predstavitev so poleg uvodnega teoretičnega dela vključili tudi razne povezave do lastnih in tujih video posnetkov ter rezultate lastnih krajših eksploratornih raziskav o obravnavani temi. Ob koncu so podali predloge za še učinkovitejše in bolj uspešno delo v organizacijah javne uprave.

Organizacijska klima je skupno ime za način vedenja ljudi in zaznavanje medsebojnih odnosov v organizaciji. Dobra organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih ter na uspešnost poslovanja. Študentje so v naslednjem prispevku ugotavljali povezavo med učinkovitim vodenjem in ugodno organizacijsko klimo.