Učinkovito povečanje produktivnosti v javni upravi

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič raziskovali področje učinkovitega in uspešnega dela oz. vedenja v javni upravi ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). V predstavitev so poleg uvodnega teoretičnega dela vključili tudi razne povezave do lastnih in tujih video posnetkov ter rezultate lastnih krajših eksploratornih raziskav o obravnavani temi. Ob koncu so podali predloge za še učinkovitejše in bolj uspešno delo v organizacijah javne uprave.

Absentizem je izostanek ali odsotnost z delovnega mesta. Pomeni lahko izostanek z dela zaradi bolezni ali pa (ne)opravičen izostanek z dela. Začasno odsotnost z delovnega mesta zaradi bolezni imenujemo tudi zdravstveni absentizem. Več o dejavnikih in posledicah zdravstvenega absentizma ter o ukrepih za povečanje učinkovitosti v podjetju si lahko preberete v tem prispevku.