Učinkoviti dejavniki za zmanjševanje absentizma v javni upravi

V študijskem letu 2013/14 so študenti Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič raziskovali področje učinkovitih dejavnikov za zmanjševanje absentizma v javni upravi ter na koncu pripravili predstavitev (v Power Point Showu – .pps). V predstvitev so poleg uvodnega teoretičnega dela vključili tudi razne povezave do lastnih in tujih video posnetkov ter rezultate lastnih krajših eksploratornih raziskav o obravnavani temi. Ob koncu so podali predloge za še učinkovitejše in bolj uspešno delo v organizacijah javne uprave.

Absentizem predstavlja kakršnokoli odsotnost z delovnega mesta kot so na primer izostanki, zamude, izhodi… Več o dejavnikih za njegovo zmanjševanje si lahko preberete v naslednjem prispevku.