Staranje v Sloveniji

Monografija Staranje v Sloveniji prinaša raziskovalna spoznanja o petindvajsetih temah staranja in medgeneracijskega sožitja. Raziskava Potrebe, zmožnosti in stališče prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več je bila izvedena na inštitutu za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje Antona Trstenjaka. Avtorji so skušali izbrati teme, ki osvetljujejo vprašanja o aktivnem in zdravem, dostojanstvenem, informacijsko, kulturno in duhovno poglobljenem staranju v luči medneneracijskega sožitja.

Knjiga nam nudi informacije o tem, kaj posamezniki, stari nad 50 let, potrebujejo za svoje staranje, kaj sami zmorejo na tem področju in kaj hočejo. Hkrati nam ponuja široko sodobno znanje o staranju in sožitju generacij. Daje nova znanja in inspiracije, namenjena pa je vsem, ki bi se radi zavestno usmerjali v sožitje s svojo in drugimi generacijami ter v lastno kakovostno starost.

Več o sami raziskavi si lahko preberete v obsežnem povzetku na spletni strani Inštituta Antona Trstenjaka

Vabljeni k branju!

Ramovš, J. (2013). Staranje v Sloveniji : raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.