Upravljanje s človeškimi viri v državni upravi

Silvija Drašler se je v svojem magistrskem delu poglobila v vpliv plače pri zavzetosti, zadovoljstvu z delom in motivaciji zaposlenih na izbranem ministrstvu v času krize.

Avtorica je ugotovila, da so bolj zavzeti tisti zaposleni, katerih zadovoljstvo s plačo je višje, in ne tisti, katerih plača je višja. Pri delu so bolj zavzeti zaposleni z višjo stopnjo notranje motivacije, medtem ko višja stopnja zunanje motivacije pomeni nižje zadovoljstvo s plačo.

Bolj kot kriza na zadovoljstvo na delovnem mestu vplivajo značilnosti le-tega in pa značilnosti kariernega razvoja. Učinek krize je viden šele pri najstarejših generacijah.

Več o ugotovitvah raziskave in o predlogih avtorice, kako v državni upravi kljub proračunskim rezom in posledičnim zniževanjem plač ohranjati zavzetost pri zaposlenih si lahko preberete tukaj.