Najhitreje rastoči poklici v Ameriki

Ameriški statistični biro za delo (ang. Bureau of Labor Statistics) je objavil seznam najhitreje rastočih poklicev v ZDA. Na prvem mestu s plačo okoli 83,580$ se je znašel, morda nekoliko presenetljivo,  industrijsko-organizacijski psiholog.  Kdo je pravzaprav to?

Društvo za industrijsko in organizacijsko psihologijo (ang. Society for Industrial and Organizational Psychology) pravi, da so njihovi člani vsestranski znanstveniki in strokovnjaki na področju človeškega vedenja na delovnem mestu. Delodajalci jih potrebujejo, saj s pomočjo njihovega znanja uspešeneje zaposlujejo nove kandidate za delo, pomagajo jim pri zviševanju produktivnosti organizacije, znižujejo nivo zapuščanja organizacije in znižujejo stroške dela.

Iz Ameriškega statističnega biroja za delo (ASBD) pravijo, da imajo organzacije precej korstiti od najetega industrijsko-organizacijskega psihologa. Na kratko pravijo, da industrijsko-organizacijski psihologi ‘pridejo in izboljšajo produktivnost’. Trend uspešnosti dela se povzdigne in to statistično pomembno. Za organizacijo to predstavlja majhen strošek, saj ni potrebno dodatno zaposliti velikega števila ljudi, da bi prišlo do znantejšega zvišanja produktivnosti.

ASBD našteje tudi nekaj poklicev, za katere ni potrebno imeti visoke izobrazbe, pa jim do leta 2022 napovedujejo porast povpraševanja. Tukaj lahko preverite, ali je tudi vaš poklic oz. potencialni poklicni interes med 20 najhitreje rastočimi poklici v Ameriki.