Skrivnost inspiracijskega vodenja

Zakaj nekaterim uspejo stvari, ki se nam zdijo nemogoče? Zakaj je podjetje Apple tako uspešno? Ima namreč enaka izhodišča in dostop do talentov kot druga računalniška podjetja. Zakaj je ravno Martin Luther King vodil gibanje za državljanske pravice?

Simon Sinek, strokovnjak na področju vodenja, v svojem govoru predstavi enostaven model inspiracijskega vodenja. Svoje ideje podkrepi z nazornimi primeri, kot so Apple, Martin Luther King, brata Wright.

Osrednji element modela je zlati krog, ki je sestavljen iz treh slojev: kaj, kako in zakaj. Vprašanje »kaj« se nahaja na zunanjem sloju kroga, vprašanje »zakaj« pa na notranjem. Način delovanja, mišljenja in komunikacije ponavadi poteka od zunanjega sloja k notranjemu.

Inspiracijski vodja naredi preobrat – komunicira od znotraj navzven. Rdeča nit govora je stavek: »People don’t buy what you do, they buy why you do it«. Več o tem si poglejte v videu:

Tina Zakrajšek