Outplacement

V današnji spreminjajoči se ekonomiji je zmanjševanje števila zaposlenih v organizacijah zelo pogost pojav. Organizacije ne morejo zagotoviti varnega delovnega mesta svojim zaposlenim in v primeru, ko so prisiljeni odpustiti svoje zaposlene, jim lahko nudijo pomoč pri iskanju novega dela v obliki otplacementa.

Outplacement se nanaša na nudenju pomoči zaposlenim, ki zapuščajo podjetje, pri iskanju dela in veliko pripomore k statusu organizacije. V procesu outplacementa organizacija svojim bivšim zaposlenim pomaga pri ponovni orientaciji na trgu dela. Outplacement se izvaja bodisi individualno ali v skupini in vključuje karierno pomoč, karierno evalvacijo, učenje pisanja življenjepisov, pripravo na intervjuje, razvijanje socialnih  mrež in sposobnosti pri iskanju službe.

Ponavadi outplacement razumemo kot iskanje novih delovnih mest za zaposlene, ki zapuščajo organizacijo, sam izraz pa lahko pomeni tudi kakršnokoli pomoč, ki jo podjetje nudi bivšim zaposlenim, z namenom ublažitve prehoda iz enega delovnega mesta na drugo.

Več o zgodovini outplacementa, njegovi koristnosti, izvajanju in vsebini si lahko preberete v seminarski nalogi Timoteja Strnada z naslovom Outplacement.

Tina Zakrajšek