Naj bo spremno pismo zapisano v e-pošti ali dodano kot priponka?

Najprej odgovorimo na najpogostejše zastavljeno vprašanje v povezavi s spremnim pismom: Ali delodajalci dejansko berejo spremna pisma?

Odgovor je: Da! Pravzaprav je spremno pismo lahko celo bolj pomembno in potrebno kot v priponki pripet življenjepis.

Spremno pismo je sestavni del prijave na delovno mesto. V njem kandidat navede svoje ključne odlike, delodajalcu pa sporoča, zakaj jih je kontaktiral, kaj išče in kaj lahko ponudi podjetju. Pri tem pa se pojavljajo številna vprašanja. Ali naj bo spremno pismo zapisano v e-pošti ali kot priponka? Kaj v njem izpostaviti? Kaj loči dobra spremna pisma od slabih? Kako se lotiti pisanja spremnega pisma?

Preberite si več o spremnem pismu tukaj.