Retooling HR as future perspective of HRM: Work performance example

Vloga strokovnjakov na področju upravljanja s človeškimi viri v organizacijah se je skozi čas spreminjala. Te spremembe so se pojavile kot odziv na spremembe na širšem socialnem, pravnem in političnem področju. Strokovnjaki na tem področju se srečujejo z dvojno vlogo v organizaciji: tradicionalno in strateško. Njihova tradicionalna vloga se navezuje predvsem na zaposlene, strateška vloga pa je bolj usmerjena v organizacijo.

V literaturi zasledimo zanimiv trend razvoja teorije in prakse upravljanja s človeškimi viri v smeri vedno večje podpore strategije organizacije. Tako upravljanje s človeškimi viri znotraj organizacij postaja vedno bolj strateško (strategic human resources management – SHRM).

Marta Banjac v svoji seminarski nalogi z naslovom Retooling HR as future perspective of HRM: Work performance example predstavi eno izmed področij strateškega upravljanja s človeškimi viri. Osredotoči se predvsem na opremljanje kadrovskih strokovnjakov z novimi orodji (“retooling HR”). Gre za to, da iz drugih discipline vzamemo dokazano učinkovita orodja, prilagodimo njihove principe in logiko na naše področje ter jih apliciramo na sprejemanje odločitev ter analizo o talentu in človeškem kapitalu znotraj organizacije.

Seminarska naloga se osredotoča predvsem na prevzemanje logike iz poslovnega sveta na področje merjenja delovne uspešnosti. Osrednji koncept pri tem je t.i. vračanje izboljšanega potenciala (Return of improved potential – ROIP), ki naj bi pomagal kadrovskim strokovnjakom pri določanju delovne uspešnosti in njenem izboljšanju. Gre za povezovanje analize dela ter poslovnih izidov ter spremembo poudarka od opisovanja delovnih elementov na iskanje najpomembnejših elementov.

Poleg tega je v seminarski nalogi podrobneje predstavljena uporaba logike inženirskih mentalnih modelov na področju upravljanja s človeškimi viri. To je podrobneje predstavljeno na primeru podjetij  McDonalds in Starbucks.

Avtorica seminarske naloge poleg tega predstavi vlogo psihologa pri uporabi teh spoznanj v organizacijah, razmišlja o načinih, kako bi psihologi kot kadrovski strokovnjaki postali bolj kompetentni na tem področju in predstavi svoj pogled na trenutno stanje strateškega upravljanja s človeškimi viri v Sloveniji.

Več o tem si lahko preberete v seminarski nalogi Marte Banjac z naslovom RETOOLING HR AS FUTURE PERSPECTIVE OF HRM Work performance example, ki je zapisana v angleškem jeziku.