Vpliv medgeneracijskega sodelovanja pri delu

Anketa generacije

Večina tistih, ki ste odgovorili na našo anketo o vplivu medgeneracijskega sodelovanja pri delu meni, da je vpliv pozitiven. Največkrat je bil izbran odgovor »znanje zaposlenih se izboljša« (39%), ki je tudi sicer zelo pogosta in pomembna posledica sodelovanja med generacijami. Pomembno je, da organizacija vključi starejše zaposlene ob koncu njihove kariere, razvije programe mentorstva ali kako drugače predaja znanje generacijam, ki prihajajo. O enem od primerov dobre prakse si lahko preberete v prispevku Delo s starejšimi zaposlenimi.

Skoraj tretjina udeležencev v anketi je odgovorila, da medgeneracijsko sodelovanje pripomore k boljšim odnosom na delovnem mestu (31%). Gre za medgeneracijsko sodelovanje, kjer se sprejema znanja in prednosti vsake generacije, posledica tega pa je, da vsak posameznik doprinese nekaj v svojem delovnem okolju, kar pripomore tudi k boljšemu počutju in odnosom.

Nekaj udeležencev (22%) je odgovorilo tudi, da se poviša produktivnost. V globalni ekonomiji, v kakršni živimo danes, je pomembno, da delodajalci povečujejo nivo znanja in sposobnosti vseh generacij zaposlenih, saj tako prispevajo k produktivnosti organizacije. Pri tem je najpomembnejša interakcija in sodelovanje med generacijami (Mature Market Institute, 2015). Le dva udeleženca, ki sta sodelovala v anketi menita, da medgeneracijsko sodelovanje nima pozitivnih vplivov oziroma da ni pomembno za delovno produktivnost in v delo vnaša zmedo in nerazumevanje.

Sklenemo lahko, da se tako zaposleni kot delodajalci vedno bolj zavedajo pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja. Ne le, da zagotavlja boljše znanje mladih zaposlenih, boljše počutje in zadovoljstvo pri delu, temveč ima lahko pomemben vpliv tudi na produktivnost celotne organizacije.

Več o tem si lahko preberete na:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Medgeneracijsko_sodelovanje_na_delovnem_mestu

http://www.forbes.com/sites/rawnshah/2015/02/23/working-beyond-five-generations-in-the-workplace/(v angleščini)