Nočno delo

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Lea Alič, Nera Božin in Tisa Frelih so posnele kratek film z naslovom Nočno delo. V filmu so ob spremljavi prikupnih figuric iz plastelina opredelile nočno delo in ga z intervjujema povezale s specifičnimi poklici. Za tem so prikazale, kakšne posledice ima lahko nočno delo na zaposlenega in v odgovor ponudile možnosti za izboljšanje ter olajševanje posledic takšnega dela.