Ustvarjalnost in okolje

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Maja Urbanc, Eva Volk in Nina Mikić so posnele kratek film z naslovom Ustvarjalnost in okolje. V filmu so najprej opredelile ustvarjalnost in jo povezale z delovnim okoljem. S tem so pokazale, kako lahko izboljšamo ustvarjalnost z ustreznimi okoljskimi dejavniki.