Prilagoditve za zaposlene z obsesivno kompulzivno motnjo

V študijskem letu 2014/15 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom dr. Eve Boštjančič, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Veronika Kac, Katica Pejić in Simona Klančnik so posnele kratek film z naslovom Prilagoditve za zaposlene z obsesivno kompulzivno motnjo. V filmu so predstavile značilnosti zaposlenega z omenjeno motnjo ter različne ukrepe, prilagoditve, ki bi pripomogli, da bi tako ti ljudje kot njihovi sodelavci delovali bolj učinkovito.