Delo z dolgotrajno brezposelnimi

Še vedno ni povsem jasnega odgovora, kateri aspekt brezposelnosti točno vpliva na posameznika. Je to sama izguba službe, stanje brezposelnosti, slabšanje socialno-ekonomskega statusa, ali kaj povsem tretjega, vendar kateri koli dejavnik že je, je jasno, da ima stanje brezposelnosti negativen vpliv na posameznika. Meta študije ugotavljajo, da lahko okolje posamezniku izkušnjo brezposelnosti olajša ali ojača. Hujši stres naj bi brezposelni doživljali predvsem v državah, kjer je:

  • neenakost blaginje zelo velika,
  • šibak ekonomski razvoj,
  • slab sistem pomoči brezposelnim

Dolgotrajna brezposelnost vpliva na naslednja področja, katera je avtor, Peter Kovač Vujasinović, podrobneje opisal v seminarski nalogi:

  • Družino
  • Fizično zdravje
  • Mentalno zdravje
  • Osebnostne lastnosti