Kje se vidiš čez 5 let?

Piše: Sabina Đuvelek

Kot je rekel Jack Welch: »Vzemite svojo usodo v svoje roke, ali pa jo bo vzel kdo drug.« Vi se odločite, kje želite biti čez 5 let! Ne dovolite, da se drugi odločajo za vas. Ker se bodo… če jim boste dovolili… Če pa boste imeli konkreten načrt, kaj si vi želite početi, boste lažje sledili tem ciljem. In posledično je bistveno večja verjetnost, da se vaši zastavljeni cilji tudi realizirajo.

Torej, če še nimate oblikovanega kariernega načrta, je skrajni čas, da se tega lotite!

kariera

Kariere so vedno bolj dinamične in pestre. Vedno manj je tudi zaposlitev za nedoločen čas. Ravno zato je ključnega pomena, da posameznik  načrtuje svojo kariero in sistematično vlaga v razvoj specifičnih kompetenc. Smiselno je oblikovati tako kratko- kot tudi dolgoročen karierni načrt. Naj izpostavim, da je načrtovanje proces, ko posameznik ugotavlja lastna prepričanja, vrednote, interese, omejitve in tudi potrebe v različnih življenjskih obdobjih. Skladno s tem si potem postavi realne (in merljive!) cilje ter načrtuje delo, pa tudi izobraževanje in druge oblike razvoja, da bo lahko po določenem času dosegel zastavljeni karierni cilj.

Kaj je kariera?

Kariera je (hitra) uveljavitev na kakšnem področju delovanja. Gre za vzorec delovnih izkušenj, ki usmerjajo  posameznikovo življenje (Greenhaus, 2000). Kariera je povezana in odvisna od posameznikovih lastnosti, sposobnosti, znanj in seveda od okolja. Predstavlja delo in delovne naloge, ki jih je posameznik opravljal, jih trenutno opravlja ali jih bo opravljal v prihodnosti.

Na kariero vplivajo številni dejavniki; ekonomski pritiski, nove organizacijske oblike dela in nova zaposlitvena politika, spreminjajoči se socialni in demografski trendi ter politične spremembe. V današnjem času ima velik vpliv na področje kariere tudi vedno hitreje napredujoča tehnologija, ki od posameznika zahteva nenehno učenje in razvoj kompetenc. V 21. stoletju je življenje vedno hitrejše in bolj zahtevno, tako da motamo res paziti, da smo v koraku z napredkom. Naj na tem mestu kot zanimivost omenim dejstvo, da 10 najbolj iskanih služb v letu 2014 v letu 2004 sploh še ni obstajalo!

Pomembno je vedeti, na katerih področjih ste dobri in kje imate malo več prostora za razvoj. Razmislite, katere so vaše kompetence in dodana vrednost, ki jo lahko ponudite potencialnemu delodajalcu. In tudi na katerih kompetencah morate delati in se razvijati!

Obstajajo številne delitve kompetenc, z vami delim »Velikih osem kompetenc«.

  1. Vodenje in odločanje; posameznik prevzema nadzor, izvršuje vodenje, vzpodbuja dejanja, usmerja in prevzema odgovornost.
  2. Podpora in sodelovanje; podpira druge in kaže spoštovanje in pozitiven odnos do njih v socialnih situacijah, ljudi daje na prvo mesto, efektivno dela s posamezniki, timi, klienti in osebjem.
  3. Komuniciranje in predstavljanje; oseba učinkovito komunicira in se mreži, uspešno prepričuje in vpliva na druge ter ima z njimi uspešne odnose.
  4. Analiziranje in interpretiranje; posameznik kaže sposobnosti jasnega analitičnega razmišljanja, najde srž problema in težav, hitro obvladuje nove tehnologije in dobro pisno komunicira.
  5. Ustvarjanje in konceptualizacija; dela dobro v situacijah, ki zahtevajo odprtost do novih idej in izkušenj, išče priložnosti za učenje, v problematičnih situacijah deluje inovativno in kreativno ter razmišlja široko in strateško.
  6. Organiziranje in vodenje; oseba načrtuje za naprej, dela na sistematičen in organiziran način, sledi navodilom in proceduram.
  7. Prilagajanje in spoprijemanje; dobro se odziva in prilagaja na spremembe, dobro dela pod pritiskom ter shaja z različnimi zastoji.
  8. Podjetništvo in rezultati; posameznik se osredotoča na rezultate in dosego ciljev, kaže razumevanje poslovanja, prodaje in financ ter išče priložnosti za osebni razvoj in napredek v karieri.

Te kompetence lahko nadgrajujete v okviru različnih delavnic, ki jih prganizirajo različna društva. Eden od njih je Zavod Ypsilon, ki izvaja program po imenu Y.business. Namen  projekta je, da mladim omogočimo pridobivanje ključnih kompetenc, ki jih potrebujejo za uspešen vstop na trg dela. Poudarek je predvsem na kompetencah, ki jih mladi potrebujejo v današnjem času, a jih po večini tekom formalne izobrazbe niso pridobili. Več si lahko preberete tu.

Po mojem mnenju je recept za uspeh pravzaprav zelo preprost. Najprej se odločite, kaj sploh želite in na podlagi tega definirajte konkretne cilje (realne, merljive, relevantne, specifične, časovno opredeljene). In nato vsak dan storite nekaj, kar vas bo približalo vašemu najpomembnejšemu cilju.

Pa srečno!