Dolžnost v tujini- breme ali priložnost

Leta 1967 sta psihiatra T. Holmes in R. Rahe predstavila orodje, ki je danes znano kot Holmes-Rahejeva lestvica stresa (Resman, 2014). Lestvica vključuje 43 možnih življenjskih dogodkov, ki so jih poskusne osebe ovrednotile kot pomembne ali zelo stresne. Avtorja sta z uporabo lestvice pokazala povezanost med frekvenco stresnih dogodkov v življenju posameznika in možnostjo razvoja bolezni. Lestvico so pozneje kritizirali in podpirali, zaradi svoje preprostosti pa je še vedno eno najbolj razširjenih orodij merjenja stresa (Resman, 2014).

prenos

Čeprav navidezno z vojsko in mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini (MSSVT) ta razširjeni psihološki pripomoček nima nič, ga lahko uporabljamo kot podlago za razmišljanje o izzivih, ki jih pomenita prevzemanje nove dolžnosti in selitev v tujino (Resman, 2014). Med pomembnimi življenjskimi dogodki, ki jih lestvica omenja, je petina takšnih, s katerimi se pripadniki, ko se odločajo za delo v tujini (skoraj) gotovo srečajo, in sicer spremembe na področju dela in življenja ter prekinitev partnerjeve zaposlitve. Neredko se zaradi posebnih okoliščin pojavijo tudi druge težave, ki jih avtorja omenjata, med njimi ločitev (od družine), konflikti in spremembe v ustaljenih vzorcih vedenja. To ne pomeni, da spremembe niso povratne ali celo zelo pozitivne, zahtevajo pa prilagajanje, kar za posameznika in njegovo družino pomeni svojevrsten stres (Resman, 2014). V treh člankih je avtorica poskušala predstaviti najbolj značilne izzive in nekaj predlogov, kako se z njimi soočiti.

634171559206085872_rtr2h73c

Povezave do omenjenih člankov:

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2014/sv_01_14.pdf

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2014/sv_02_14.pdf

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2014/sv_03_14.pdf

Vir:

Resman, P. (2014). Dolžnost v tujini- breme ali priložnost. Slovenska vojska, 1, 36-37.