Novi, kreativni in nestandarni selekcijski postopki

Kakšni so trendi zaposlovanja v zadnjem času? Ali je porast v uporabi socialnih omrežij in drugih spletnih orodij vplival na selekcijske postopke v organizacijah? Katere konstrukte sploh lahko merimo s pomočjo informacij, ki jih dobimo preko družbenih omrežij in na kaj moramo pri tem biti pozorni? Nenazadnje pa tudi, kakšna je vloga psihologa pri uporabi nestandardnih selekcijskih metod? To je nekaj izmed vprašanj, na katera je v svoji seminarski nalogi odgovorila Patricija Horvat.