Poklicni interesi (Hollandova teorija)

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Lina Berlot, Staša Doležalek, Polona Kalc, Nina Radovič, Žan Reberšek-Gavrič, Maja Sila in Lara Starič so posneli kratek film z naslovom Poklicni interesi (Hollandova teorija). V videu so predstavili tipološko teorijo izbire poklica, ki jo je oblikoval ameriški psiholog Holland. Preko različnih poklicev so gledalca želeli seznaniti s šestimi tipi osebnosti – socialni, konvencionalni, raziskovalni, realistični, podjetniški in umetniški. Poznavanje zase najbolj značilnega poklicnega tipa po Hollandu je lahko predvsem učencem, dijakom in študentom v pomoč pri izbiri bodočega poklica. Prav tako sta pomembna skladnost med delovnim okoljem in tipom poklicnega interesa, saj vodi do večjih uspehov in zadovoljstva z delom ter boljšega počutja. Kateri interesni tip je za vas najbolj značilen, lahko ugotovite po izpolnjevanju vprašalnika na spodnji povezavi:

https://esvetovanje.ess.gov.si/KajMeZanima/KateriJeVasInteresniTip/

Vabljeni k ogledu!