Spolno nadlegovanje na delovnem mestu

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Eva Sirc, Špela Debeljak, Klara Šurla, Kaja Breskvar, Nika Gregorka in Barbara Karničar so posnele kratek film z naslovom Spolno nadlegovanje na delovnem mestu. V filmu predstavljajo, kaj je spolno nadlegovanje, katere vrste poznamo, kako pogosto se pojavljajo v Sloveniji in kam se lahko žrtve ali posamezniki, ki poznajo žrtve spolnega nadlegovanja obrnejo.

Vabljeni k ogledu!