Kaj potrebujem za zagon uspešnega start-up-a?

V študijskem letu 2015/16 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije.

Sabina Čepon, Urška Umer, Jerica Urbančič in Tjaša Lenardič so posnele kratek film z naslovom Kaj potrebujem za zagon uspešnega start-up-a? Posebna zahvala gre Tjaši Lenardič, ki je z veseljem sprejela povabilo k sodelovanju ter Nejcu Srića za montažo videa.

V filmu boste izvedeli, kakšen mora biti posameznik, ekipa in okolje pri zagonu uspešnega štartnika. V videu so omenjeni elementi podrobneje razloženi, svoje mnenje pa poda tudi uspešna podjetnica.

Vabljeni k ogledu!