Vpliv delovnega mesta na psihofizično zdravje zaposlenih

Ljudje veliko časa preživimo na delovnem mestu, zato je kakovost le-tega izjemno pomembna. Delovno okolje tvorijo fizični in psihični dejavniki. Fizično delovno okolje vključuje ureditev notranjih prostorov (od pohištva in notranje opreme do rastlinja ter estetskih elementov), prostorske pogoje (osvetljava, hrup, temperatura, vlaga in kakovost zraka) in celotno arhitekturo podjetja (velikost poslovnih prostorov, velikost sejnih sob in prostorov za sestanke, barve ter postavitev prostorov) (Hoff in Öberg, 2015).  Če posplošimo, bi lahko rekli, da je fizično delovno okolje tisto, v katerem zaposleni opravlja svoje delovne aktivnosti. Psihično delovno okolje pa povzroča oz. vzpodbuja določena delovna vedenja (Biner, 2000). Delovna organizacija lahko s promocijo zdravja na delovnem mestu vlaga v bolj zdrave in bolj zadovoljne zaposlene. Kadar podjetje skrbi za zdravje zaposlenih, se to odraža v večji učinkovitosti, produktivnosti ter v boljšem ugledu organizacije.

Več o tem, kakšna je povezanost med fizičnim in psihičnim delovnim okoljem, psihofizičnim zdravje in zadovoljstvom zaposlenih, lahko preberete v diplomski nalogi Katarine Kuhta.

pexels-photo-112571