Medgeneracijske razlike pri delovni zavzetosti

Na področju psihologije dela je danes eno najbolj sprejetih dognanj, da delo pomembno prispeva k posameznikovemu zadovoljstvu in sreči. Delovna zavzetost je vedenje zaposlenega, ki samovoljno vlaga trud v svoje delo in z dodatno energijo, naporom in vloženim časom pri delu presega zahteve delovnega mesta (Devi, 2009). Zavzeti delavec je bolj produktiven, manj v stresu, bolj zadovoljen s svojim osebnim življenjem in bolj lojalen svoji delovni organizaciji kot tisti, ki je manj zavzet (Pitt-Catsouphes in Matz-Costa, 2008). V poljudni, pa tudi strokovni literaturi lahko zasledimo številne članke na temo razlik med različnimi generacijami na delovnem mestu. Najpogosteje se omenja generacije t. i. veteranov, baby boom ter x in y. Kako pa se delovna zavzetost kaže pri teh omenjenih različnih generacijah, je v svojem diplomskem delu želela proučiti Mojca Sever. Rezultate, ki jih je dobila, si lahko preberete tukaj.

kvadratna-zavzetost