Vedenjska ekonomija

Vedenjska ekonomija je del ekonomije, ki se povezuje še z drugimi področji, predvsem s psihologijo, sociologijo in tudi nevroznanostjo. Na splošno lahko rečemo, da gre za področje, ki poskuša pojasniti posameznikovo ekonomsko odločanje, kaj vpliva na njihovo odločanje in kako to vpliva na trg.

Osnovna načela vedenjske ekonomije

Jain (2013; v Vasle, 2015) navaja 5 najpomembnejših načel vedenjske ekonomije:

  1. Pri načelu moč besede brezplačno govorimo o tem, da lahko znižanje cene dveh dobrin spremeni posameznikovo preferenco do te mere, da se bo lažje odločil za eno izmed ponujenih. Vedenjska ekonomija trdi, da je to mogoče, saj naj bi se posameznikove preference spremenile, če vključimo besedo »brezplačno«. Posameznik naj bi tako raje kupil produkt, ki ima v ponudbi besedo »brezplačno«, četudi mu ni tako zelo všeč kot tisti brez te besede.
  2. Načelo dominantne alternative se nanaša na uvedbo tretje možnosti pri nakupu. S tem naj bi ponudnik povečal možnost, da potrošnik zbere produkt, ki je bil ponujen kot tretji, saj je predstavljen kot boljša alternativa potrošniku kot prva dva.
  3. Načelo neracionalno ocenjevanje vrednosti se nanaša na posameznikovo prepričanje, da je cenejši produkt tudi manj kvaliteten. Posameznik tako ne kupi produkta po ugodni ceni, saj je prepričan, da je manj kvaliteten in raje izbere dražjega.
  4. Načelo paraliza odločanja se nanaša na pojav, ko se prodaja lahko poveča, če zmanjšamo možnosti, ki so potrošnikom na voljo. Na splošno naj bi veljalo, da ljudje raje nakupujemo, če imamo večjo izbiro, a se je izkazalo, da se v takšnih primerih težje odločimo za nakup.
  5. Načelo omemba lastnosti produkta pa se nanaša na to, da si potrošnik zaželi produkta že tudi ob govorjenju o njem. S tem, ko govorimo o izdelku, pri potrošniku sprožimo razmišljanje o njem, ki posledično vpliva na odločitev za nakup.

Več o vedenjski ekonomiji, kako se je razvijala, kakšne so njene metode, katera področja so z vedenjsko ekonomijo povezana, o njenih kritikah in kakšne so tu vloge psihologa, si lahko preberete v seminarski nalogi Marjete Žagar – najdete jo tukajpexels-photo-203561