Iz zaposlitve v upokojitev

Iz zaposlitve v upokojitev je naslov brošure z raznolikimi informacijami, ki posameznike na koncu kariere informira o prehodu v upokojitev, jih spodbudi k razmišljanju ter pripravi na aktivno preživljanje prostega časa v upokojitvi.

Upokojitev predstavlja enega izmed pomembnejših mejnikov v življenju vsakega posameznika – prehod iz delovno aktivnega v delovno manj aktivno obdobje. Pri tem so seveda tudi izjeme, saj se nekateri posamezniki kljub upokojitvi še vedno ukvarjajo z raznimi deli – priložnostnimi, honorarnimi, prostovoljnimi. Na upokojitev lahko gledamo kot na obdobje, ko ima posameznik več prostega časa. Več časa ima torej za sprostitev, za pridobivanje novih izkušenj, pa tudi za uporabo dobrin, izobrazbe, znanja ter športnih, kulturnih in drugih storitev.

Brošuro so v okviru predmeta Organizacijska psihologija pripravile študentke zadnjega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Lea Alič, Tara Klun, Patricija Horvat, Mera Jerala, Nera Božin in Nina Kovač). Z njo vas želijo informirati o kariernem razvoju tik pred upokojitvijo.

cafe-569349__340