Zdrav delavec = učinkovit delavec

Eno jabolko na dan odžene bolniško stran!

Vas zanima, kako zdrave življenjske navade vplivajo na boljše počutje in posledično boljšo delovno učinkovitost zaposlenega?

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Zala Brečko, Ana Gregorec, Neža Knez in Mija Teraž so tako posneli kratek film z naslovom Zdrav delavec = učinkovit delavec.

Vabljeni k ogledu na povezavi!

Screen Shot 2017-07-21 at 11.17.29