Igrifikacija – z igro do uspeha!

Igrifikacija postaja vedno bolj popularna in pogosta na delovnem mestu. V kratkem filmu Z IGRO DO USPEHA sta avtorici  predstavili način, kako lahko delodajalec z elementi igre popestri delovanje na delovnem mestu tako, da bodo njegovi zaposleni bolj uspešni in učinkoviti.

Igrifikacija je metoda, kjer uporabimo elemente igre, da spodbudimo zaposlene k želenemu vedenju. Pri tem lahko uporabimo točke, značke, lestvice in nagrade. Metoda je primerna za izbiro novih zaposlenih, za njihovo izobraževanje, spremljanje njihovega napredka in spodbujanje delovne učinkovitosti.

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Jana Malovrh in Pia Kovač sta tako posneli kratek film z naslovom Z igro do uspeha.

Vabljeni k ogledu na povezavi!

 

O igrifikaciji si lahko preberete tudi na drugih prispevkih iz naše spletne strani: