Igrifikacija

Nick Pelling je leta 2002 prvi uvedel pojem igrifikacije, pri kateri gre za uporabo elementov in konceptov igre v neigralniškem kontekstu. Elementi igre so v igrifikaciji uporabljeni poleg že obstoječega programa ali konteksta z namenom, da motivirajo uprabnike. Prav spodbujanje ljudi in reševanje bolj specifičnih problemov sta glavna cilja igrifikacije. Uporablja se v različnih kontekstih, vse več pa tudi v organizacijah. Kako se oblikuje in aplicira igrifikacija v organizaciji, kakšni so učinki in kritike na drugi strani? Na ta vprašanja je v svoji seminarski nalogi odgovorila Nežka Sajinčič.