ODKLOPI SE! Od dela po delovnem času.

Je delovnik od 9-ih do 5-ih preteklost? Danes več kot polovica ljudi ne verjame več v delo “od 9-ih do 5-ih”. Vedno več ljudi se počuti, da morajo biti dostopni 24 ur na dan, torej tudi po uradnem delovnem času. Ne gre več zgolj za nadure, marveč za konstantno priklopljenost na omrežje ter službo tudi po tem, ko naj bi z delom že zaključili. Na nekatere posameznike pa ima to lahko zelo negativen učinek – prihaja do izčrpanosti, neusklajenosti med zasebnim in poklicnim življenjem, anksioznosti in napetosti.V filmčku si lahko pogledate, katere posledice spremljajo tak način dela.

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Matej Čebulec, Naja Kikelj, Maruša Možina in Ana Šemrov so tako posneli kratek film z naslovom ODKLOPI SE!

Vabljeni k ogledu na povezavi!