Tekmovalnost na delovnem mestu

Tekmovanje se pogosto uporablja kot način motiviranja zaposlenih za boljše opravljanje svojih delovnih nalog. Pa je res nujno, da bo tekmovanje imelo pozitiven vpliv na zaposlene? Kakšne so še možne posledice spodbujanja tekmovalnosti na delovnem mestu?

V kratkem filmu Tekmovalnost na delovnem mestu smo prikazale različne učinke, ki jih ima lahko spodbujanje tekmovalnosti v delovni organizaciji na zaposlene. Pozitivne in negativne posledice so prikazane skozi zgodbo dveh sodelavcev, ki se na nalogo šefa odzoveta povsem različno. Medtem ko se v enemu prebudijo motivacija, produktivnost in ustvarjalnost, se pri drugemu pojavi stres, nesodelovanje in sabotiranje sodelavca. Namen filma je opozoriti, da ima lahko tekmovanje različne učinke na različne posameznike, zato morajo biti delodajalci previdni pri njegovem oblikovanju.

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Lana Bogdanović, Anja Cesar, Eva Hudales in Emilija Vida so tako posneli kratek film z naslovom Tekmovalnost na delovnem mestu.

Vabljeni k ogledu na povezavi!

Screen Shot 2017-07-23 at 09.33.15