Žalovanje na delovnem mestu

Ali se vaš sodelavec sooča z izgubo, ki močno vpliva nanj in na njegovo delo? Poučite se o žalovanju in mu nudite oporo na poti do okrevanja.

V študijskem letu 2016/17 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije, na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Tina Kosič, Primož Pecl, Andrej Pečoler, Mateja Kralj in Patricija Kerč so tako posneli kratek film z naslovom Žalovanje na delovnem mestu

Vabljeni k ogledu na povezavi!

Screen Shot 2017-07-23 at 09.17.08